Over GZ-psychologen

Wat is of doet een Gezondheidszorgpsycholoog ?

Een Gezondheidszorgpsycholoog, of afgekort GZ-psycholoog behandelt psychische klachten. Een GZ-psycholoog is een beschermde titel, door de overheid ingesteld. Iemand mag alleen deze titel voeren, als hij geregistreerd is via de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Alle hier vermelde psychologen zijn ingeschreven in het BIG-register.

Wat is BIG?

BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg de wet BIG ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem (‘Het BIG-register’) bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel ‘Gezondheidszorgpsycholoog’ (in de volksmond afgekort tot ‘GZ-psycholoog’).

GZ-Psycholoog is een soort keurmerk

De titel GZ-psycholoog kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde personen daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaars en wil de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen en de cliënt beschermen. De GZ-psycholoog valt ook onder het wettelijk tuchtrecht. Indien u, als cliënt, wilt nagaan of uw(eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben.(Voor meer informatie: www.ribiz.nl of telefoon (0900) 8998225.

Een GZ-Psycholoog wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Werkwijze van een GZ-psycholoog

Een GZ-psycholoog zal met u op zoek gaan naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Er wordt met u gezocht naar de achtergrond van de problemen. Dat kan veel inzicht geven in het ontstaan van de problemen. Geoefend wordt vaak met het op een meer constructieve wijze omgaan met de problemen waar u tegen aanloop. Meestal krijgt u huiswerkopdrachten mee om samen te oefenen met datgene wat in de therapie aan de orde is geweest.

Hoe lang duurt een psychologische behandeling of psychotherapie?

Een zitting duurt meestal 45 minuten tot één uur. In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal een langere tussentijd. Vaak zal de GZ-psycholoog in het begin een aantal bijeenkomsten met u afspreken, bijvoorbeeld vijf. Bij de afbouw worden vaak een aantal follow-up gesprekken met u afgesproken.

Deze website biedt u een doeltreffend overzicht van diverse soorten psychologen, zoals psychotherapeuten, klinische psychologen, eerstelijnspsychologen, seksuologen ,kinder- en jeugdpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR-therapeut etc. etc.

De lijsten zijn makkelijk te sorteren op postcode, specialisaties etc.
In één oogopslag vindt u veel GZ-psychologen bij u in de buurt.

De overzichten zijn onafhankelijk, ze zijn niet zijn gebonden aan zorgverzekeraars ed. en ze bieden veel informatie