Informatie over de praktijk van:

Naam praktijk Orthopedagogische en Psychologische Praktijk de Vuurtoren
Naam Mevr. MJMA van Lieshout
Adres Rietweg 4 - 7274 GR - Geesteren
Telefoon 0545 481242
Website www.praktijkdevuurtoren.nl
Beroep/specialisatie GZ-Psycholoog
Registraties GZ-psycholoog Registraties GZ-Psycholoog (BIG); Orthopedagoog lid NVO; NVO-WEP; lid VKJP Experientieel kinderpsychotherapeut/Speltherapeut Beeldcommunicati
Bijzonderheden Praktijk de Vuurtoren is er voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers.
De praktijk richt zich op gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen; sociaal emotionele problemen; rouw en verliesverwerking; (licht) verstandelijke en of meervoudige beperking; opvoedingsvraagstukken, ondersteuning, coaching en begeleiding, (psychologisch) onderzoek, behandeling, therapie, ambulante begeleiding en training.
Daarnaast kunnen themagerichte bijeenkomsten worden georganiseerd.