Zoek een GZ-Psycholoog

 

 

 
Sinds 01/01/2008 is de website www.GZ-psychologennet.nl ontwikkeld, speciaal voor BIG-geregistreerde GZ- psychologen. Deze website is een verbijzondering van de website www.allepsychologen.nl.
 
Voorwaarden voor vermelding op www.GZ-psychologennet.nl
Artikel 1 - Doelstelling
Sinds 01/01/2008 is de website www.GZ-psychologennet.nl ontwikkeld, speciaal voor BIG-geregistreerde GZ- psychologen. Alleen psychologen die op www.allepsychologen.nl vermeld staan, alsmede een BIG-registratie GZ-psycholoog hebben, kunnen op deze site vermeld worden. De website heeft tot doel alle adressen van erkende en geregistreerde GZ-psychologen op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat cliŽnten en verwijzers snel een psycholoog bij hen in de buurt kunnen vinden. GZ-Psychologen wordt de mogelijkheid geboden zich met beperkte kosten zich op een doeltreffende wijze op het internet te presenteren.

Artikel 2 - Vereisten
- BIG-registratie als GZ-psycholoog BIG.
- Vermelding op deze website kan alleen als u een vermelding heeft op de website www.allepsychologen.nl 

Artikel 3 - Kosten
De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn 10 euro ex btw. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Vanwege administratieve redenen zal de contractdatum, alsmede de facturering voor deze vermelding gelijk lopen met uw contract voor van uw vermelding bij
www.allepsychologen.nl.

 Artikel 4 - BeŽindiging van deelname
Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname  wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van ťťn jaar.  Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren, dit dient u per e-mail te doen. U krijgt dan een bevestiging, hetgeen voor u bewijs is van uw opzegging. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden.  Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

Artikel 5 - BeŽindiging door www.allepsychologen.nl of www.gz-psychologennet.nl
De deelname van een deelnemer zal  worden beŽindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van de door de Wet BIG daartoe geautoriseerde instantie.

 

 
Klik hier om u op te geven, als u WEL al een vermelding heeft op www.allepsychologen.nl
 
Klik hier om u op te geven als u nog GEEN vermelding heeft op www.allepsychologen.nl

Bureau Amerweb ontwikkelde bovenstaande adressenlijsten voor professionals in de gezondheidszorg

     info@amerweb.nl